home BIP
Dowództwo
Wtorek, 20 listopada 2018 r.

 

 

 

 

DOWÓDZTWO
3 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJKomendant - płk Mirosław MOLIK

KONTAKT:
Sekretariat - 261 13 77 18
Kontakt mailowy

 

 

 

 

 

Płk Mirosław MOLIK jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej - kierunku Zarządzania Przedsiębiorstwem. W latach 2004-2005 był słuchaczem Podyplomowych Studiów Przywództwa i Negocjacji w Akademii Obrony Narodowej, a w latach 2006-2007 na tej samej uczelni ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne. Pełnienie zawodowej służby wojskowej rozpoczął od stanowiska Dowódcy plutonu 1. Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Kolejnym etapem kariery wojskowej było stanowisko Dowódcy 13. baterii artylerii przeciwlotniczej oraz Szefa sztabu batalionu zaopatrzenia w 11. pułku lotnictwa myśliwskiego. W 1997 r. rozpoczął służbę w Wydziale Planowania, a następnie w Wydziale Operacyjnym Pionu Szkolenia Dowództwa 3. Korpusu Obrony Powietrznej we Wrocławiu. Od listopada 2001 r. służbowo przeniesiony do 3. Bazy Lotniczej we Wrocławiu, gdzie zajmował kolejno stanowiska służbowe: Dowódcy dywizjonu zabezpieczenia, Dowódcy dywizjonu logistycznego, Zastępcy Dowódcy Bazy i Dowódcy Bazy. Od września 2010 r. do stycznia 2013 r. pełnił służbę na stanowisku Komendanta Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach. Następnie został wyznaczony na stanowisko Szefa Oddziału Koordynacyjnego w Dowództwie Sił Powietrznych. W 2013 r. objął obowiązki na stanowisku Szefa Oddziału Planistyczno–Rozliczeniowego Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, z którego z dniem 2 lutego 2015 r. został wyznaczony na stanowisko Komendanta 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach. Od 14 listopada 2016 roku pełni obowiązki Komendanta 3.Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie.

 

Płk Mirosław MOLIK w 2011 r. został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lotniczym Krzyżem Zasługi, który przyznawany jest za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza normalny obowiązek. Odznaczenie to przyjął z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.