home BIP
Wydział Techniczny
Wtorek, 20 listopada 2018 r.

 

 

 

SZEF WYDZIAŁU TECHNICZNEGO
3 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ


KONTAKT:
Telefon - 261 13 77 81

 

 

Szef Wydziału Technicznego kieruje całokształtem pracy w Wydziale.

 

Szef Wydziału Technicznego odpowiada za funkcjonowanie podsystemu zabezpieczenia technicznego na obszarze regionu w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Zarządza potencjałem służb technicznych. Całokształtem działalności Wydziału Technicznego kieruje Szef Wydziału Technicznego, który jest przełożonym wszystkich żołnierzy i pracowników wojska Wydziału.

 

Szefowi Wydziału Technicznego podlegają bezpośrednio:
• Sekcja Czołgowo - Samochodowa;
• Sekcja Uzbrojenia i Elektroniki;
• Sekcja Inżynieryjno - Saperska i OPBMR;
• Sekcja Łączności, Informatyki i WE.