home BIP
Ważne Informacje
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.
Komendant 3.Regionalnej Bazy Logistycznej lub jego Zastępca, przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków, w każdy poniedziałek, w godz. 14.00-16.00 - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia w sekretariacie (tel. 261 13 75 36 lub 261 13 77 18). W pozostałym okresie czasu (w godzinach służbowych) skarg, wniosków i petycji, kierowanych do komendanta Bazy, wysłuchuje specjalista Komendy Bazy p. Marek Jackowski (telefon jak wyżej).
Jednocześnie informuję, że Szef Inspektoratu Wsparcia SZ (bezpośredni przełożony Komendanta Bazy) przyjmuje interesantów, w sprawach skarg i wniosków, w każdą środę w godz. 11.00 – 13.00 oraz dodatkowo w godz. 15.00 – 17.00
 Decyzją nr 37 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2013 roku, z dniem 1 marca 2013 roku 3.Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie, dziedzicząc i kultywując tradycje oręża polskiego, otrzymuje imię Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Jana JABŁONOWSKIEGO.

Decyzja nr 37MON„…Minister Obrony Narodowej, swoją decyzją nr 288 z dniem 8 października br., wprowadził do użytku w 3.RBLog Kraków odznaki: pamiątkowa i rozpoznawczą - zgodne z zamieszczonymi wzorami ...”

Odznaka 3RBLogNa sali tradycji Warsztatów Technicznych 3.RBLog w Rzeszowie odbyła się uroczystość podpisania porozumienia, pomiędzy Jednostką Wojskową nr 4228 w Krakowie, a Zespołem Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie, w sprawie współpracy oraz realizowania kształcenia wykwalifikowanego personelu technicznego w ramach klasy technikum, specjalność: technik pojazdów samochodowych.

Treść porozumieniaW dniu 10 września 2013 roku w Komendzie Bazy przeprowadzono wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, którym został wybrany Pan Marian GÓRNIAK z RWT Żurawica.
Tel. 261 17 10 41 wew. 185.W dniu 2.10.2013 r na zebraniu kadry oficerskiej 3.RBLog wybrano męża zaufania korpusu oficerskiego. Został nim kpt. Andrzej PILZAK z WT komendy bazy (tel. 261 13 75 64), a jego zastępcą ppłk Jerzy SOBCZYK – również z WT komendy bazy (tel. 261 13 75 60).WYBORY DO ORGANÓW PRZEDSTAWICIELSKICH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
3.RBLOG KRAKÓW
Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (z późniejszymi zmianami) i Vademecum wyborów w organach przedstawicielskich żołnierzy zawodowych w 2016 roku oraz Status Zebrania Korpusu Podoficerów Zawodowych 3 Regionalnej Bazy Logistycznej – Kraków, przeprowadzono:

1. Zebranie Podoficerów 3 Regionalnej Bazy Logistycznej, w dniu 13.09.2016r. i wybrało Męża Zaufania Korpusu Podoficerów – st.chor.szt. Wojciecha KALINOWSKIEGO oraz jego zastępcę st.chor. Marcina SKWARKA, na trzyletnią kadencję liczoną od: 4.10.2016 roku do 4.10.2019 roku;

2. Zebranie Podoficerów 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Zgierz, w dniu 8.09.2016r. wybrało Męża Zaufania Korpusu Podoficerów – st.chor.szt. Romana NOWACKIEGO i jego zastępcę st.chor.szt. Piotra BRZEZIŃSKIEGO, na trzyletnią kadencję liczoną od: 8.09.2016 roku do 8.09.2019 roku;

3. Zebranie Podoficerów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Zamość, w dniu 5.09.2016r. wybrało Męża Zaufania Korpusu Podoficerów – st.chor. Piotra DUDKA i jego zastępcę st.chor. Piotra CYBULSKIEGO, na trzyletnią kadencję liczoną od: 5.09.2016 roku do 5.09.2019 roku;

4. Zebranie Podoficerów 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Nowa Dęba, w dniu 9.09.2016r. wybrało Męża Zaufania Korpusu Podoficerów – st.chor.szt. Tomasza WÓJCIKA i jego zastępcę st.chor. Daniela ŚLIWIŃSKIEGO na trzyletnią kadencję liczoną od: 9.09.2016 roku do 9.09.2019 roku;

5. Zebranie Podoficerów 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rzeszów, w dniu 12.09.2016r. wybrało Męża Zaufania Korpusu Podoficerów st. chor. szt. Piotra PIROWSKIEGO i jego zastępcę st.sierż. Piotra SKOCZYLASA na trzyletnią kadencję liczoną od: 12.09.2016 roku do 12.09.2019 roku;

6. W 35 Wojskowym Oddziale Gospodarczym Kraków nie wybrano organów przedstawicielskich podoficerów zawodowych z uwagi na niską obsadę podoficerów (3 pdf.) – podstawa: pismo Komendanta 35 WOG nr 5521/16 z dnia 5.10.2016r.;

7. Zebranie Podoficerów 3 Kompanii Regulacji Ruchu Nisko, w dniu 12.09.2016r. wybrało Męża Zaufania Korpusu Podoficerów – st.kpr. Sebastiana BURGHARDTA i jego zastępcę plut. Krzysztofa PEŁKĘ na trzyletnią kadencję liczoną od: 12.09.2016 roku do 12.09.2019 roku;

8. Zebranie Mężów Zaufania 3 Regionalnej Bazy Logistycznej i Jednostek Wojskowych bezpośrednio podległych, w dniu 11.10.2016r. wybrało Przedstawiciela Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów – st.chor.szt. Wojciecha KALINOWSKIEGO, na trzyletnią kadencję liczoną od: 11.10.2016 roku do 11.10.2019 roku, który jest reprezentantem środowiska podoficerów zawodowych na szczeblu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 W dniu 18.01.2018r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy 3 Regionalną Bazą Logistyczną i Fundacją Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych "SZTURMAN"

Treść porozumieniaPSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY (PPK)
3. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ w Krakowie

W ramach działalności psychologicznej realizowanej w Psychologicznych Punktach Konsultacyjnych weterani, uczestnicy misji poza granicami państwa, żołnierze zawodowi i pracownicy wojska oraz ich rodziny mają możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej.

Konsultacje po uprzednim umówieniu telefonicznym lub osobistym:

mgr Izabela JASIEŃSKA (Komenda Bazy)
Tel. 261 137 843
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

mgr Anna SABAŁA – WIERZBICKA (Skład Stawy)
Tel. 261 105 212
poniedziałek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 11:00

Pomoc psychologiczna udzielana w Psychologicznym Punkcie Konsultacyjnym jest bezpłatna.