home BIP
Aktualności
Czwartek, 21 czerwca 2018 r.
Pożegnanie praktykantek
17.06.2013

Komendant 34.WOG ppłk Mariusza STOPA pożegnał dzisiaj uroczyście studentki..

17.06.2013. Rzeszów. Komendant 34.WOG ppłk Mariusza STOPA pożegnał dzisiaj uroczyście studentki, które odbywały praktyki studenckie w okresie od 03.04.2013 r. do 14.06.2013 r. w ramach „Porozumienia z Wydziałem Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w kwestii współpracy oraz realizowania praktyk i zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w 34.Wojskowym Oddziale Gospodarczym”.

Swoje pierwsze praktyczne doświadczenie z logistyką zdobyły: Paulina Robak, Anita Rębacz, Kinga Porada i Karolina Półtorak, którym Komendant 34 WOG Rzeszów wręczył pisemne podziękowania i drobne upominki symbolizujące 34 WOG Rzeszów, życzył powodzenia w dalszej karierze zawodowej. W ramach powyższego porozumienia, w tym samym dniu, kolejni studenci rozpoczęli praktyki studenckie w 34 WOG Rzeszów, a mianowicie: Kamil Borowski w służbie łączności i informatyki, Bartosz Fryń w sekcji medycznej i Krystian Bobowski w służbie zaopatrzenia w środki bojowe. Razem z nimi staż z Urzędu Pracy rozpoczęła Paulina Stec.

Ostatnim akcentem uroczystej zbiórki było wręczenie przez ppłk Mariusza STOPĘ dyplomów dwóm oficerom 34.WOG Rzeszów: mjr Januszowi WRONIAKOWI oraz kpt. Pawłowi KOZŁOWSKIEMU, którzy ukończyli z wynikami bardzo dobrymi studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania na kierunku Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych, a także przyjęcie do grona żołnierzy zawodowych 34.Wojskowego Oddziału Gospodarczego por. Lesława ULMANA, który objął stanowisko Szefa Służby Mundurowej.

 

 

Zdjęcia: Marcin BIESZCZAD

Marcin BIESZCZAD