home BIP
Aktualności
Sobota, 3 grudnia 2016 r.
Pożegnanie praktykantek
17.06.2013

Komendant 34.WOG ppłk Mariusza STOPA pożegnał dzisiaj uroczyście studentki..

17.06.2013. Rzeszów. Komendant 34.WOG ppłk Mariusza STOPA pożegnał dzisiaj uroczyście studentki, które odbywały praktyki studenckie w okresie od 03.04.2013 r. do 14.06.2013 r. w ramach „Porozumienia z Wydziałem Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w kwestii współpracy oraz realizowania praktyk i zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w 34.Wojskowym Oddziale Gospodarczym”.

Swoje pierwsze praktyczne doświadczenie z logistyką zdobyły: Paulina Robak, Anita Rębacz, Kinga Porada i Karolina Półtorak, którym Komendant 34 WOG Rzeszów wręczył pisemne podziękowania i drobne upominki symbolizujące 34 WOG Rzeszów, życzył powodzenia w dalszej karierze zawodowej. W ramach powyższego porozumienia, w tym samym dniu, kolejni studenci rozpoczęli praktyki studenckie w 34 WOG Rzeszów, a mianowicie: Kamil Borowski w służbie łączności i informatyki, Bartosz Fryń w sekcji medycznej i Krystian Bobowski w służbie zaopatrzenia w środki bojowe. Razem z nimi staż z Urzędu Pracy rozpoczęła Paulina Stec.

Ostatnim akcentem uroczystej zbiórki było wręczenie przez ppłk Mariusza STOPĘ dyplomów dwóm oficerom 34.WOG Rzeszów: mjr Januszowi WRONIAKOWI oraz kpt. Pawłowi KOZŁOWSKIEMU, którzy ukończyli z wynikami bardzo dobrymi studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania na kierunku Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych, a także przyjęcie do grona żołnierzy zawodowych 34.Wojskowego Oddziału Gospodarczego por. Lesława ULMANA, który objął stanowisko Szefa Służby Mundurowej.

 

 

Zdjęcia: Marcin BIESZCZAD

Marcin BIESZCZAD