home BIP
Aktualności
Czwartek, 21 czerwca 2018 r.
Wybory zakładowego społecznego inspektora BHP
10.09.2013

W Komendzie 3RBLog Kraków Służba BHP przeprowadziła odprawę szkoleniową, której wiodącym tematem było przygotowanie inspektorów bhp, społecznych inspektorów pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych...

10.09.2012r. Kraków. W Komendzie 3RBLog Kraków Służba BHP przeprowadziła odprawę szkoleniową, której wiodącym tematem było przygotowanie inspektorów bhp, społecznych inspektorów pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych, do udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu przeglądu stanowisk pracy.

Obecny na odprawie Komendant płk Eugeniusz Orzechowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że jedynie ścisła współpraca społecznych inspektorów oraz przedstawicieli związków zawodowych z osobami funkcyjnymi Bazy, w dążeniu do zapewnienia odpowiednich warunków pracy personelowi Bazy, może przynieść spodziewane pozytywne efekty.

Pan ppłk Zenon Jurek – Przewodniczący powołanego przez Komendanta Zespołu do przeglądu stanowisk pracy, zapoznał zebranych z zakresem zagadnień podlegających przeglądowi oraz harmonogramem przeglądów stanowisk w poszczególnych pododdziałach.

Nastepnie Kierownik Sekcji BHP Tadeusz Duran zapoznał uczestników odprawy z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi wymogów zapewniających warunki pracy na stanowiskach w Składach i Warsztatach. W części drugiej odprawy Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej Pan Józef Świegoda , przeprowadził wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, którym został wybrany Pan Marian Górniak z RWT Żurawica.

 
 

Zdjęcia: kpt. Tomasz DŁUGI

mgr inż. Marek JACKOWSKI