home BIP
Aktualności
Wtorek, 20 listopada 2018 r.
Inauguracja Roku Szkoleniowego 2018 w RWT Rzeszów i Lublin.
09.01.2018

W RWT Rzeszów i Lublin odbyła się uroczysta inauguracja roku szkoleniowego 2018, podczas której zostały określone główne priorytety działalności szkoleniowej na 2018 rok.

8.01.2018. Rzeszów. W RWT Rzeszów i Lublin odbyła się uroczysta inauguracja roku szkoleniowego 2018, podczas której zostały określone główne priorytety działalności szkoleniowej na 2018 rok.

Inaugurację przeprowadzono w formie apelu stanu osobowego i odprawy koordynacyjnej, którą przeprowadził osobiście Kierownik RWT. W pierwszej części, przeprowadzone zostały instruktaże z zakresu bhp, ochrony ppoż. a także z zakresu ochrony środowiska. W drugiej części, Kierownik RWT przedstawił główne zasady i kierunki szkoleniowo-metodyczne w 2018 roku, natomiast osoby funkcyjne przedstawiły plany szkolenia oraz najistotniejsze zamierzenia szkolenie do realizacji w 2018 roku.

Bardzo miłym akcentem Inauguracji Roku Szkoleniowego było oddanie w użytkowanie hali remontowej BWP-1 i BRDM-2, której remont zrealizowano dzięki współpracy z 34 WOG Rzeszów. Na wyremontowanej hali będzie realizowane modelowe stanowisko naprawcze BWP-1, tworzone w kooperacji z Politechniką Rzeszowską.

W ramach Inauguracji Roku Szkoleniowego, Kierownik RWT dokonał podsumowania współzawodnictwa sportowego za rok 2018, dziękując kadrze za zaangażowanie w realizacji zamierzeń kultury fizycznej.

Gościem uroczystej Inauguracji Roku Szkoleniowego był ks. ppłk Władysław Kozicki, który poprowadził prelekcję z zakresu etyki w WP, a na zakończenie dokonał pamiątkowego wpisu do „Księgi pamiątkowej” w izbie pamięci.

 
 

Tekst i zdjęcia: p. Marek GRZEBIEŃ